Zemní práce

Zemní práce nabízíme zejména v okrese Praha-východ

Společnost REALrecon s.r.o. se zaměřuje na zemní a výkopové práce ve středních Čechách, zejména v okrese Praha-východ. Díky našemu vybavení a zkušenostem jsme schopni provádět veškeré zemní práce na klíč dle požadavků našich zákazníků.

Jedná se především o:

 • výkopy základů
 • hloubení bazénů
 • hloubení zahradních jezírek
 • hloubení základů pro ploty
 • výkopy přípojek veškerých inženýrských sítí (kanalizační, vodovodní, plynové přípojky)
 • hloubení jam pro stromy
 • výkopy drenáží
 • výkopy svodů
 • úpravy terénů
 • zajištění pažení
 • terénní úpravy zahrad a hřišť
 • sejmutí a rozprostření ornice
 • hutnění apod.

Zemní práce

Široký rozsah těchto zemních prací zajistíme vlastní technikou stejně tak jako odvoz a likvidaci přebytečného či dodání potřebného materiálu. Potřebujete-li zlikvidovat velkoobjemový odpad, přistavíme kontejner potřebné velikosti a zajistíme odvoz a likvidaci zeminy, stavebního či směsného odpadu vč. uložení a recyklace suti, betonu, zeminy, živice a jiných materiálů.

Provádíme rovněž vyklízení bytů, nebytových prostor, celých objektů, sklepů, půd vč. přistavení kontejneru a odvozu velkých břemen.

 

Provádíme pokládku zámkové dlažby

Pokládka zámkové dlažby

Nabízíme nejen kompletní zemní práce, ale naší další službou v portfoliu je pokládka zámkové dlažby různých druhů.

Pokládku zámkové dlažby realizujeme na různě velkých plochách s různým spádem.

Práce děláme komplexně, počínaje výkopem vlastní technikou a uložení obrubníků do betonového lože, přes zásyp a hutnění podloží až po samotnou pokládku dlažby.

V případě potřeby zámkovou dlažbu také přivezeme a složíme pomocí naší techniky.

 

Minirypadlo Caterpillar vhodné pro hloubení základů a další výkopové práce

K výkopovým a zemní pracím využíváme minirypadlo Caterpillar, jehož malé rozměry a zároveň dostatečný výkon znamenají vysokou produktivitu i ve stísněných podmínkách – např. výkopy podél zdí. Minirypadlo Caterpillar se nejvíce využívá na:

Pokládka zámkové dlažby

 • hloubení základů rodinných domů
 • hloubení základů plotů
 • hloubení bazénů
 • zahrnování výkopů
 • rozprostření materiálů
 • nakládky menších objemů
 • terénní úpravy menšího rozsahu
 • svahování
 • výkopy pro pokládku kabelů
 • bourání hydraulickým kladivem, rozrušování a vrtání
 

Provádíme realizace základů rodinných domů

Přípravu staveniště a následné zakládání stavby zvládáme na výbornou!

Na pozemku v prvním kroku vytyčíme stavbu dle předložené dokumentace, uděláme skrývku ornice (strhneme vrchní vrstvu zeminy) a následně hloubíme základové pasy (v případě rodinných domů pro vnitřní nosné zdi o šířce 30 cm a hloubce dle potřeby).

Po začištění základové spáry rozmístíme pomocí nakladače nebo bagru makadam
a kamení (či jiný materiál) do výšky cca 10 - 20 cm. Následně se základové
pasy zalijí betonem, zde používáme výhradně kvalitní beton dovezený v mixu přímo z betonárky.

Na vybetonované pásy založíme základ ze ztraceného bednění (proložené a propojené roxory, které jsou zalité betonem).

Uvnitř základu ze ztraceného bednění je třeba rozvést odpady, vodu a přivést vše ostatní potřebné. Všechna vedení se realizují dle projektu a patřičných norem.

Vnitřní prostor se dále zaveze, zhutní a naklademe zde štěrk cca 10 cm po celé ploše. Poté položíme kari sítě, které pevně spojíme k sobě.

Kolem ztraceného bednění postavíme další, tentokrát dřevěné bednění, tzv. šalování. Posledním krokem je vylití celé základové desky kvalitním betonem opět dovezený mixem.